Blue Flower

Jestem biegłym sądowym w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej od 1999 roku.

Ostatnia nominacja 

Oferuję krótkie terminy wykonania ekspertyz sądowych - do jednego miesiąca, zaś  w sprawach bardzo pilnych, możliwe są również  terminy kilkudniowe.

Ponieważ pracuje w zespole biegłych sądowych istnieje możliwość wykonania kompleksowych opinii zespołowych z pogranicza różnych dziedzin medycyny.

 

Nadmieniam, że zajmuję się kwalifikacją uszkodzeń ciała (proces karny), określaniem stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu (proces cywilny), wszechstronną analizą dokumentacji medycznych ( rozliczenia z NFZ ) oraz „reopiniowaniem” wykonanych uprzednio ekspertyz medycznych wydanych przez innych biegłych sądowych.