Blue Flower

Chirurgia naczyniowa – jest podspecjalnością chirurgii i zajmuje się  leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych.

Do najważniejszych zabiegów wykonywanych na oddziałach chirurgii naczyniowej zaliczamy: operacje zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych,  leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, operacyjne leczenie tętniaków zarówno w zakresie aorty brzusznej jak również tętnic obwodowych,  chirurgiczne leczenie zespołu stopy cukrzycowej oraz operacje wykonywane w zaburzeniach naczynioruchowych. 

Drugą dużą grupą zabiegów są operacje wykonywane na układzie żylnym, do których zaliczamy: operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych oraz chirurgiczne leczenie troficznych owrzodzeń goleni. 

Od kilku lat wykonywane są przezskórne zabiegi wewnątrznaczyniowe, zarówno w zakresie tętnic jak również żył.