Blue Flower

    Badania kliniczne są to precyzyjnie określone sposoby postępowania nad stosowaniem nowych leków, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy nowa forma terapii jest bezpieczna i skuteczna.

 

    W efekcie prowadzonych badań opracowane są nowe standardy leczenia poszczególnych chorób.

 

    Badania kliniczne prowadzi się według ściśleokreślonych zasadzgodnych z wytycznymi Good Clinical Practice (w skrócie GCP), aby zapewnić maksymalnebezpieczeństwo uczestników badania.

 

 

    Nadmieniam, że posiadam odpowiednie warunki ( lokalowe, sprzętowe, diagnostyczne itp.) do prowadzenia badań klinicznych w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, angiologia, flebologia. Oświadczam, że posiadam aktualny certyfikat szkolenia GCP, certyfikat 2018, certyfikat 2020