Blue Flower

 

Najważniejsze badania kliniczne,  w których brałem udział:

  • Iloprost  ( 1993 – 1998 ),

  • Cortes  ( 1996 – 2000 ), 

  • CLIPS  ( 1999 - 2001

  • Gauzepad  ( 2009 -2010 )

  • SURVENT   ( 2010-  2014 ) 

  • ULCERUS  ( 2014 - 2016 )


Badania, które  w tej chwili prowadzę, są zgodnie z zasadami GCP objęte tajemnicą.  Nadmieniam, że posiadam odpowiednie warunki ( lokalowe, sprzętowe , diagnostyczne itp.) do prowadzenia badań klinicznych w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna,  chirurgia naczyniowa, angiologia, flebologia.