Blue Flower

Wykształcenie

W 1980 r zostałem absolwentem Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, ukończyłem klasę o profilu matematyczno - fizycznym. Po sześciu latach studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 1986 r zostałem lekarzem medycyny. W kolejnych latach pracy zawodowej uzyskałem następujące specjalizacje: 
1989 r - specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej
1993 r -specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej
2003 r - specjalizacja z chirurgii naczyniowej
2003 r - specjalizacja z angiologii

Zatrudnienie

W latach 1986 - 1987 - odbyłem obowiązkowy staż podyplomowy. 
W latach 1988 - 2008 byłem pracownikiem Kliniki Chirurgii Naczyń ( do 1992 asystent szpitalny, 1992 - 1997 asystent kliniczny, od 1997 - adiunkt ). Od 2007 roku pracuję w Okręgowym Szpitalu Kolejowym (  obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny )  w Lublinie na oddziale chirurgicznym. Od 2015 r. operuję chorych w Szpitalu Powiatowym w Bełżycach.
Ponadto od 1999 r. jestem biegłym sądowym w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej.